Lydbilleder – Jesper Thiemer

Fernisering: Mandag 9. jan kl 16-20.
Udstillingsperiode: 10/1 – 25/1-2023

OM UDSTILLINGEN, DANSK:

Lydbilleder er en udstilling bestående af otte lærreder, udstyret med lyd. Nedhængt fra loftet fylder disse otte lydskulpturer udstillingsrummet med lyd, der skaber et lydligt miljø.

Lytteren kan bevæge sig rundt i, og mellem lyden, fra lærrederne.

Tilsammen skaber de otte lærreder en skulpturel lydkollage og et opslugende lydrum.

Selve lydværket tager udgangspunkt i en surrealistisk tilgang, bestående af fragmenter af virkeligheden, som dekonstrueres og rekonstrueres i en generativ fortælling med fokus på objektiv lytning.

Lytteren vil opleve et lydmiljø bestående af en surrealistisk indkapsling af en virkelighed, der bryder ind i det tilstedeværende rum. Her vil lyd blive undersøgt som tekstur, materiale og som et immaterielt, atmosfærisk fænomen. Oplevelsen kommer til udtryk gennem de fysiske lærreder, og den har også en flygtig kvalitet i form af den flygtige lyd.

Installationen har til formål at skabe en oplevelse af akusmatik i sammenhæng med den understøttende visuelle dimension, der tilføjer et ekstra lag til hovedværket bestående af et flerkanals lydstykke med tilhørende projektion.

Udstillingen er støttet af Aalborg Kommune.

OM KUNSTNEREN:

Jesper Thiemer (f. 1996) er en kunstner, der er født og opvokset i Aalborg.

Han arbejder i øjeblikket med installationer, der undersøger rumlighed, og som skaber samtale mellem værk og omgivelser. Hans udtryk er i medier såsom lyd, lys og rum. Dertil bruger han oftest teknologi til at forme sit kunstneriske udtryk.

Thiemer er interesseret i perceptionen mellem menneske og medier, samt interaktionsspændet mellem mennesker og teknologi i forskellige kontekster.

Han er nysgerrig på værker, der udforsker sammenhængen mellem lys, lyd og rum i akusmatiske sammensmeltninger. 

Han blev i 2022 bachelor i Art & Technology fra Aalborg Universitet.


ABOUT THE EXHIBITION, ENGLISH:

Lydbilleder is an exhibition consisting of eight canvases, equipped with sound. Suspended from the ceiling, these eight sound sculptures fill the exhibition space with sound, creating an aural environment.

The viewer/listener can move around in, and between the sound from the canvases.

Together, the eight canvases create a sculptural sound collage and an immersive sound space.

The sound work itself is based on a surrealist approach, consisting of fragments of reality, which are deconstructed and reconstructed in a generative narrative with a focus on sonic listening.

The listener will experience a sound environment consisting of a surreal encapsulation of a reality that breaks into the present space. Here, sound will be examined as a texture, material and as an immaterial, atmospheric phenomenon. The experience is expressed through the physical canvases, and it also has an ephemeral quality in the form of the fleeting sound.

The installation aims to create an experience of acousmatics in conjunction with the supporting visual dimension that adds an extra layer to the main work consisting of a multi-channel sound piece with added projection.

Explanation for Danish title:

The title, Lydbilleder, in Danish literally means “Sound pictures”.

The Danish title refers to a term similar to “soundscape”, or “soundstage”, though the title refers to a more explicit visual dimension, and the installation is directly referring to this through use of the visual canvas meant for paintings, and with the addition of sound to the canvas, these become pictures of sound.

ABOUT THE ARTIST:Jesper Thiemer (b. 1996) is an artist, born and raised in Aalborg.He is currently working with installations that investigate spatiality and that create a conversation between the work and its surroundings. His expression is in media such as sound, light and space. In addition, he most often uses technology to shape his artistic expression.Thiemer is interested in the perception between humans and media, as well as the interaction span between humans and technology in different contexts.He is curious about works that explore the connection between light, sound and space in acousmatic fusions.
In 2022, he became a bachelor in Art & Technology from Aalborg University.

Link til udstillingen på Facebook
Jesperthiemer.dk